วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554

เบื้องหลังการปรับปรุง


ทำทุกอย่างที่ทำได้

 เอาไม้เทียมมาทำโครงสร้างหลังคา

 

เริ่มสร้างโครงหลังคา


โดยการร่วมแรงร่วมใจของประชาชนในพื้นที่ มาช่วยกันมุงหลังคา

อ้าวช่วยกัน


กว่าจะมาเป็นแบบนี้ได้


วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554