วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

* ดูแลการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ต.ชะรัด ฯ
การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ต.ชะรัด อ.กงหรา จว.พัทลุง เมื่อวันที่ 17/02/2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น